ลินุกซ์ทะเล

posted on 20 Jul 2011 14:28 by prompong04

ความเป็นมาของลินุกซ์ทะเล

ความเป็นมาของ "ลินุกซ์ทะเล"

หลายคนที่ได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในอดีตจะต้องเคยคิดที่อยากจะได้คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้กับภาษาไทย แทนที่ต้องอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือไม่ก็ต้องทนใช้อักษรโรมันเขียนเป็นคำอ่านสำหรับคำไทย. ยิ่งคนที่มีโอกาสเรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมแล้วก็ยิ่งอยากจะท้าทายตัวเองโดยการเขียนโปรแกรมให้สามารถพิมพ์และแสดงผลภาษาไทย. "ดวงจันทร์", "ขวัญใจนักพิมพ์ดีด", "เวิร์ดสตาร์ภาษาไทย", "เวิร์ดจุฬา", "เวิร์ดรามา", "เวิร์ดราชวิถี" จึงได้ปรากฏให้เห็นต่อๆ กันมา. รหัสสำหรับอักษรไทยก็ได้มีความพยายามเสนอกันขึ้นมามากมายจนในที่สุดก็ได้ tis-620, iso-8859-11 เป็นมาตรฐาน, โดยมี Windows-874 เป็น defacto standard ที่แพร่หลายมากแม้ในขณะนี้.

เมื่อจำเป็นต้องใช้ UNIX เพื่องานวิจัยการแก้ปัญหาจึงต่างออกไป เนื่องจาก ตั้งแต่ความเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนมากจึงได้มีการแยกการประมวลผลเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน. มี UNIX เป็นแกน (kernel) แล้วมีโปรแกรมประยุกต์ประกอบอยู่รอบๆ เป็น shell. X Window ก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีวิธีการ (method) ที่เป็นไปในทำนองเดียวกัน. X Window จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยมี Graphical User Interface (GUI) ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น object-oriented class หรือที่เรียกว่า widget ใน X Toolkit (Xt และ Xaw --Athena Widget--) หรือ XFree86 ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายบนลินุกซ์ใน ปัจจุบันนี้. จาก tterm สู่ txedit จนในที่สุดเป็น widget ใน X Toolkit ที่สนับสนุนการ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้งานภายใต้ X Window จึงเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่มุ่งสู่การ เปิดโลกสำหรับการใช้งานภาษาไทยภายใต้ระบบปฏิบัติการ UNIX.

เมื่อกันยายน 2535 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาภาษาและวิทยาการความรู้ (Linguistics and Knowledge Science Laboratory) หรือที่รู้จักกันในนามของ LINKS ได้ตั้งขึ้นเพื่อบุกเบิกงานวิจัยด้านการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing). ความตั้งใจแรกสุดคือการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และพจนานุกรม อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ได้เริ่มไปบ้างแล้วในครั้งเมื่อเนคเทคได้มีโอกาสเข้าร่วมใน โครงการวิจัยระบบแปลภาษาแบบหลากภาษากับประเทศต่างๆ ในเอเชีย. ผลพลอยได้จากงาน วิจัยนี้เองทำให้เราได้ฟอนต์บิทแม็ป, ระบบป้อนอักขระไทย, ระบบแสดงผล, โปรแกรมตัดคำโดยใช้พจนานุกรม, ระบบพจนานุกรมแบบ btree และ trie, ตลอดจนโปรแกรมเครื่องมือต่างๆ ในการแปลงรหัสที่มีอยู่มากชนิดในขณะนั้น. ด้วยงานส่วนใหญ่ได้พัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และ X Window กอรป์กับความต้องการที่จะเผยแพร่และเสนอเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตจึงได้มีการ รวบรวมผลงานเพื่อประกอบให้กับลินุกซ์และ Emacs

 เป็นการประเมินงานวิจัยในการใช้งานจริง.

มหกรรมโอเพนซอร์ส/ลินุกซ์ ครั้งที่ 1 (Workshop on Thailand Open Source / Linux I) จึงได้จัดขึ้นเมื่อ 15 กค. 2542. งานครั้งนี้ถือเป็นกำเนิดของ "ลินุกซ์ทะเล (LinuxTLE)" ("ลินุกซ์ทะเล (LinuxTLE)" เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการพร้อมโลโก้ปลาโลมาตั้งเวอร์ชัน 3.0 เป็นต้นมา) โดยเกิดจากความมุ่งมั่นจากหลายฝ่ายทีเดียว: ไม่ว่าจะเป็น ผู้คนในห้องแล็ป LINKS, เนคเทคที่ช่วยพัฒนาและประสานงาน; Dr Satoru Tomura, Dr Mikiko Nishikimi, Dr Ken-ichi Handa, Dr Naoto Takahashi จากกลุ่ม Free Software ใน ETL (Electro-Technical Laboratory, Japan) ที่เป็นแหล่งพักพิงและให้ความช่วยเหลือมากมายเมื่อยามเริ่มหาทางให้กับลินุก ซ์ฉบับภาษาไทย และ Emacs สำหรับภาษาไทย; Mr. Steve Bauer, Mr. Martin Buchholz และ Dr Tomahawk Morioka จากกลุ่ม Free Software ใน ETL (Electro-Technical Laboratory, Japan) ที่ช่วยให้ Thai-XTIS ได้ทดลองใช้ใน XEmacs; Dr Yannis Haralambous และ Ms Tereza Tranaka ภรรยา ที่ช่วยพัฒนาให้ฟอนต์ต้นฉบับสำหรับสร้างเป็นฟอนต์นรสีห์เป็นจริงขึ้นมาได้; กลุ่ม TLWG (Thai Linux Working Group) ที่ช่วยทำ package และทดสอบให้กับลินุกซ์ทะเล; และที่ขาดเสียมิได้คือ Mr Masaki Komurasaki จาก CICC ญี่ปุ่นประจำสิงคโปร์ที่เห็นความสำคัญให้เงินทุนอุดหนุนทั้งการจัดงานและผลิตซีดีรอมทั้งหมด.

จึงกล่าวได้ว่า "ลินุกซ์ทะเล" กำหนดขึ้นได้จากความเหมาะเจาะและลงตัวของหลายๆ สิ่งซึ่งเราอาจไม่มีตัวเลือกมากนักในงานสร้างสรรค์เช่นนี้. บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามทั้งหมด. ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้รวมทั้ง Richard Stallman ที่จุดประกายและ Linus Torvalds ที่สร้าง GNU/Linux ขึ้นมาเป็นต้น. "ลินุกซ์ทะเล" จึงเป็นของทุกคนมีคุณค่าแก่การรักษาและให้คงอยู่สืบไปตามเจตนารมณ์แห่งโอเพน ซอร์ส. ขอระลึกถึงด้วยความขอบคุณมา ณ ที่นี้.

ลินุกซ์ทะเล (Thai Language Extension)

 

LinuxTLE7.0

ลินุกซ์ทะเล เดสก์ท็อป

ลินุกซ์ทะเล คืออะไร

ลินุกซ์ทะเล คือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ที่ทำการปรับปรุงความสามารถให้ใช้งานร่วมกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (End User) มีการจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน

ที่มา

"ลินุกซ์ทะเล" เกิดขึ้นเพื่อความเป็นไทยและไท. ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างความเป็นไทย. และความพยายามในการวางตำแหน่งของตัวเองในมาตรฐานสากลก็มีขึ้นพร้อมๆ กับความนิยม "ไท" ซึ่งหมายถึงเสรีภาพในการใช้และประกาศปัญญาในรูปของซอฟต์แวร์. GNU/Linux ภายใต้ปรัชญาของซอฟต์แวร์เสรี (Free Software) หรือ โอเพนซอร์ส (Open Source) จึงถูกนำมาเป็นซอฟต์แวร์ต้นกำเนิดของระบบปฏิบัติการ "ลินุกซ์ทะเล".

คำว่า "ลินุกซ์ทะเล"

ความเป็นไทยและไทเป็นมโนทัศน์พื้นฐานในการกำหนดชื่อและสัญลักษณ์ของ "ลินุกซ์ทะเล". Thai Language Extension หรือ TLE เป็น code name ของการพัฒนาแบบต่อยอดให้กับ GNU/Linux โดยคงไว้ซึ่งซอฟต์แวร์กลางที่มีภาษาไทยเสริม ภายใต้มาตรฐานสากล. TLE จึงเป็นตัวแทนของจุดประสงค์ของการพัฒนา และทำให้เกิดเป็นชุดเผยแพร่ ลินุกซ์ทะเล (LinuxTLE) ในที่สุด.

TLE เรียกว่า ทะเล

เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้สอดคล้องกับที่มาและสามารถเข้าใจได้ในเวทีสากล.

โลมา

โลมามีธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา โดยที่มีเสรีภาพของตัวเอง โลมาจึงเป็นสัญลักษณ์ของ ลินุกซ์ทะเล เพื่อบอกถึงความร่วมมือกันอย่างมีเสรีภาพในการ ใช้-ศึกษา-แก้ไข-เผยแพร่ ของซอฟต์แวร์.

การพัฒนามาลินุกซ์ทะเลมีหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน ดังนี้

 

รุ่น

พัฒนาจาก

เมื่อ

หมายเหตุ

6.0

Mandrake 6.0

15 กรกฎาคม 2542

Matel 6.0

6.01

Mandrake 6.0

20 กันยายน 2542

Matel 6.01

3.0

Redhat 6.2

22 มิถุนายน 2543

เริ่มใช้ชื่อลินุกซ์ทะเลและโลมาเป็นสัญลักษณ์

4.0

Redmond

13 ตุลาคม 2544

 

4.1

Redhat 7.2

14 มีนาคม 2545

 

4.1a

Redhat 7.2

23 มีนาคม 2545

 

4.1r2

Redhat 7.2+7.3

2 กันยายน 2545

 

5.0

Redhat 8

มีนาคม 2546

 

5.5

Fedora Core 1

มีนาคม 2547

 

7.0

ลินุกซ์ทะเล 5.5

ธันวาคม 2547

รุ่นปัจจุบัน

 

สถานะปัจจุบัน

ปัจจุบันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทะเลเวอร์ชั่นล่าสุด (ธ.ค. 2547) คือเวอร์ชั่น 7.0 มีการพัฒนาเพิ่มเติมหลายส่วน และมีการเน้นการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเป็นหลัก และแอพพลิเคชั่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่โปรแกรมสำหรับการใช้งานทางด้านต่าง ๆ นั้นมีอยู่อย่างพร้อมเพรียง โดยมีระบบติดต่อผู้ใช้ที่เป็นกราฟฟิกสวยงามไม่แพ้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์

การติดตั้ง และ ใช้งาน

ลินุกซ์ทะเล จะเน้นที่ความเข้าใจง่าย เพื่อที่ผู้ใช้จะไม่ต้องปรับตัวมากนัก ขั้นตอนการติดตั้งเป็นภาษาไทย มีคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ส่วนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ จะมีลัก ษณะไม่แตกต่างจากโปรแกรมบนระบบวินโดวส์ เพียงแต่ชื่อโปรแกรมที่เรียกใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเพียงจุดเดียวที่ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ใหม่

การอัพเดทซอฟต์แวร์ (online update)

ระบบการอัพเดทซอฟต์แวร์ ถือเป็นจุดเด่นของลินุกซ์ทะเลตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.1 เป็นต้นไป โดยเป็นระบบที่สะดวกมากถ้าเทียบกับก่อนนี้ (และยังสามารถใช้ร่วมกับระบบเดิมได้ด้วย เช่น rpm) ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง อัพเดท และถอดออกของโปรแกรม เป็นดังนี้

การอัพเดทโปรแกรม : ขั้นตอนนี้จะทำให้ท่านได้โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด สำหรับทุกโปรแกรมที่ท่านมีจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ

 #apt-get update
 #apt-get upgrade

การติดตั้งโปรแกรมใหม่: หากท่านต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยที่ท่านยังไม่มีโปรแกรมอยู่ในเครื่อง และไม่อยากเสียเวลาไปค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถลองติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี้ (ถ้าหากที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีโปรแกรมที่ท่านต้องการก็จะติดตั้งให้โดยอัตโ นมัติ โดยทำการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ด้วย ตัวอย่างเป็นการติดตั้งโปรแกรม xmms)

 #apt-get install xmms

หรือ

 #apt-get install xmms*

เพื่อติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย xmms

การถอดโปรแกรม: หากท่านต้องการถอดโปรแกรมใดออก สามารถใช้ขั้นตอนดังนี้ได้

 #apt-get remove xmms

หรือ

 #rpm -e xmms

การติดตั้งลินุกซ์ทะเล 8.0 

ขั้นตอนโดยสังเขป

1. ใส่แผ่นซีดีติดตั้ง LinuxTLE ในไดร์ฟซีดี แล้วเปิดเครื่องใหม่ (reboot)

2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ทำการตั้งค่าให้บูตเครื่องจาก ซีดีให้ทำการตั้งค่าก่อน โดยทำการ กด del , F2 ในช่วงระหว่างการบูต โดยเข้าไปที่เมนู Boot Sequence, Boot Priority แล้วทำการปรับค่าการบูตอันดับแรก ให้เป็นอุปกรณ์ ซีดีรอม

3. ระบบจะบูตเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นการติดตั้ง LinuxTLE ให้ทำการกดแป้น Enter เพื่อติดตั้งตามค่าปริยายของระบบ (ตามค่าที่ตั้งไว้)

จากนั้นหน้าจอต่อไป ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโดยตัวติดตั้งจะตรวจสอบHardwareของเรา โดยไม่ต้องทำอะไรในขั้นตอนนี้

4. ระบบจะพักในหน้าจอการจัดการพาร์ทิชั่น (ระบบแฟ้ม) ให้เลือกตามความต้องการ (ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง) โดยจะีบอกว่า ติดตั้งลบฮาร์ดดิสค์ทั้งหมด(Entire Harddisk) บรรทัดล่างจะบอกว่า แบ่งพาร์ติชันเอง(Manually Edit Partition) โดยหากต้องการปรับแต่งค่าหรือต้องการคงระบบแฟ้มใดไว้ สามารถปรับค่าได้จากเมนู Manually Edit Partition

 

การติดตั้งลินุกซ์ทะเล 8.0

ขั้นตอนโดยสังเขป

1. ใส่แผ่นซีดีติดตั้ง LinuxTLE ในไดร์ฟซีดี แล้วเปิดเครื่องใหม่ (reboot)

2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ทำการตั้งค่าให้บูตเครื่องจาก ซีดีให้ทำการตั้งค่าก่อน โดยทำการ กด del , F2 ในช่วงระหว่างการบูต โดยเข้าไปที่เมนู Boot Sequence, Boot Priority แล้วทำการปรับค่าการบูตอันดับแรก ให้เป็นอุปกรณ์ ซีดีรอม

3. ระบบจะบูตเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นการติดตั้ง LinuxTLE ให้ทำการกดแป้น Enter เพื่อติดตั้งตามค่าปริยายของระบบ (ตามค่าที่ตั้งไว้)

รูปที่ 1.1 หน้า boot ตัวติดตั้ง

 

จากนั้นหน้าจอต่อไป ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโดยตัวติดตั้งจะตรวจสอบHardwareของเรา โดยไม่ต้องทำอะไรในขั้นตอนนี้

4. ระบบจะพักในหน้าจอการจัดการพาร์ทิชั่น (ระบบแฟ้ม) ให้เลือกตามความต้องการ (ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง) โดยจะtบอกว่า ติดตั้งลบฮาร์ดดิสค์ทั้งหมด(Entire Harddisk) บรรทัดล่างจะบอกว่า แบ่งพาร์ติชันเอง(Manually Edit Partition) โดยหากต้องการปรับแต่งค่าหรือต้องการคงระบบแฟ้มใดไว้ สามารถปรับค่าได้จากเมนู Manually Edit Partition

รูปที่ 2.19 มีพาร์ทิชันของ windows อยู่แล้ว

รูปที่แสดง เป็นการจัดการ partitionสำหรับติดตั้งแบบลบฮาร์ดดิสค์ทั้งหมด(Entire Harddisk)

5. ตัวติดตั้งจะติดตั้ง LinuxTLE และโปรแกรมต่างๆให้เราทั้งหมดจนจบขั้นตอน

 

ไฟล์:Tle9 installer 01.jpg

หน้าจอสุดท้าย จะแจ้งให้นำ CD ออก แล้วทำการกด Enter

6. ระบบจะบูตอีกครั้ง และจะปรากฎหน้าจอให้เลือกกระบบปฏิบัติการ ซึ่งหากท่านไม่กดเลือกระบบปฏิบัติการ ระบบจะเข้าสู่ LinuxTLE โดยอัตโนมัติ โดยหลังการติดตั้งครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอให้ปรับแต่งค่าต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มผู้ใช้ด้วย

การเริ่มต้นใช้งานลินุกซ์ทะเล 8.0

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งลินุกซ์ทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเริ่มการทำใหม่ของเครื่องใหม่ ซึ่งจพบหน้าจอของ Boot Loader ก่อนดังรูป

รูปที่ 4.1 หน้าจอ Grub boot loader

ในกณีที่มีการติดตั้งหลายระบบปฏิบัติการ ถ้าหากต้องการที่จะเลือกบูตเข้าระบบอื่นๆ ต้องกดคีย์ ESC เพื่อเข้าสู่เมนู แล้วเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการ ถ้าหากไม่มีการกดคีย์ใดๆ จนเลยเวลาที่กำหนด ระบบจะบูตเข้าไปยังระบบปฏิบัติการที่ถูกกำหนดไว้เป็นค่าปริยาย (โดยปกติจะตั้งไว้ให้เป็นลินุกซ์ทะเลอยู่แล้ว) หรือกดคีย์ Enter เพื่อเข้าสู่ระบบทันที เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.2 หน้าโหมโรงลินุกซ์ทะเล 9.0 (boot splash)

หลังการติดตั้งครั้งแรก ระบบจะอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานบางค่าได้ ได้แก่

·                                  การปรับแต่งเครือข่าย

·                                  การปรับแต่งฟอนต์

·                                  การปรับแต่งผู้ใช้งาน

·                                  การปรับแต่งอุปกรณ์เก็บข้อมูล

·                                  การปรับแต่งค่าการแชร์ข้อมูล

ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า "Firstboot" โดยจะมีหน้าจอต้อนรับดังรูป

รูปที่ 4.3 หน้าต้อนรับของ Firstboot
 

จากนั้นจะพบขั้นตอนปรับแต่งต่างๆ ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะเป็นขั้นตอนการปรับแต่งค่าเครือข่าย ได้แก่การตั้งค่าหมายเลขไอพี, การตั้งชื่อเครื่อง และการตั้งค่า DNS โดยมีหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.4 หน้าปรับแต่งเครือข่าย

โดยปกติ ลินุกซ์ทะเลจะกำหนดหมายเลขไอพีเป็นแบบอัตโนมัติ (DHCP) ซึ่งจะรับหมายเลขไอพีจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ก็สามารถทำได้โดยกดปุ่ม "คุณสมบัติ" ซึ่งจะพบหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.5 การตั้งแบบรับค่า DHCP

ปรับตั้งค่าหมายเลขไอพีตามที่ต้องการ

ต่อไป เป็นการกำหนดชื่อเครื่อง ซึ่งระบบจะกำหนดให้ไว้แล้วเป็น "linuxtleXXX" โดยที่ XXX คือหมายเลข 3 หลักที่ถูกสุ่มขึ้นมา (เพื่อป้องกันการใช้ชื่อเครื่องซ้ำกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับการแชร์ไฟล์ข้อมูล) ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อก็สามารถแก้ไขได้ทันที

สำหรับการตั้งชื่อเครื่องนั้น ควรจะขึ้นต้นด้วยตังอักษรเท่านั้น และตามด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ แต่ไม่ให้มีช่องว่างอยู่ระหว่างตัวอักขระใดๆ ดังรูป

รูปที่ 4.6 การตั้งค่าแบบค่าคงที่

ต่อไป เป็นการตั้งค่า DSN เซริฟเวอร์และ โดเมนของเครื่องที่ใช้ ในกรณีที่มีการกำหนดค่าหมายไอพีเป็นแบบ DHCP ไม่จำเป็นต้องกำหนดในส่วนนี้ ระบบจะนำค่าที่เครื่องเซิรฟ์เวอร์ส่งมาไปกำหนดให้อัตโนมัติ โดยมีหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนชื่อเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการกำหนดผู้ใช้งานของระบบ ซึ่งสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  • ใช้ชื่อผู้งานที่ระบบกำหนดให้ คือ linuxtle โดยมีรหัสผ่านเป็น 123456 ดังรูป

รูปที่ 4.9 หน้าแสดง user แรก

  • ใช้ผู้ใช้งานที่กำหนดเอง ซึ่งมีหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.10 การแก้ไข user แรก

หมายเหตุ สำหรับลินุกซ์ท ะเล 8.0 ผู้ใช้งานที่กำหนดจากขั้นตอนนี้ จะมีสิทธิ์เป็น Admin ของระบบทันที สามารถที่จะจัดการงานต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงต้องจำรหัสผ่านให้ขึ้นใจ

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการติดตั้งฟอนต์ (จาก Windows) เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากที่ติดตั้งแบบหลายระบบปฏิบัติ และมีการใช้งานที่หลากหลายทั้งลินุกซ์และวินโดวส์ และเนื่องจากการใช้งานบางอย่าง เช่น งานด้านเอกสาร มีข้อจำกัดด้านฟอนต์อยู่พอสมควร เนื่องจากในลินุกซ์มิได้มีฟอนต์ต่างๆ มากมายเหมือนบนวินโดวส์ เพื่อลดข้อจำกัดนี้ ลินุกซ์ทะเลจึงได้ออกแบบให้สามารถติดตั้งฟอนต์จากวินโดวส์นำมาใช้งานในลินุก ซ์ทะเลได้ด้วย โดยระบบจะค้นหาพาร์ติชันที่ได้ติดตั้งวินโวส์มาแสดง เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการต่อไป ดังรูป

รูปที่ 4.11 หน้าต่าง fonts

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ใจระบบ ซึ่งได้แก่พาร์ติชันอื่นๆ ที่เป็นของระบบอื่น เช่น พาร์ติชันจากวินโวส์ หากพบระบบจะนำมาแสดงไว้ ถ้าหากต้องการใชลินุกซ์ทะเล สามารถใฃ้งานได้ทันที ก็เลือกพาร์ติชันที่ต้องการได้ ดังรูป

รูปที่ 4.14 การแก้ไขจุด mount

ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ข้อมูลในเครือข่าย โดยเน้นกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่มีอยู่ในเครือข่าย เพื่อให้เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโวส์สามารถใช้งานร่วมกับลินุกซ์ทะเ ลได้ ดังรูป

รูปที่ 4.15 หน้าต่างแสดงชื่อเครื่องสำหรับแชร์ไฟล์

หลังจากนั้น จะเป็นหน้าจอสุดท้ายของการตั้งค่า ซึ่งข้อมูลจากการตั้งค่าต่างๆ จะยังไม่ถูกทำงาน ดังรูป

รูปที่ 4.17 หน้าต่างสุดท้าย

หลังจากนี้ ระบบจะเริ่มกำหนดค่าต่างๆ ให้กับลินุกซ์ทะเลตามที่ได้กำหนดไว้จากขั้นตอนต่างๆ เสร็จแล้วจะบูตเข้าระบบตามขั้นตอนต่อไป

 

Comment

Comment:

Tweet