ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม Ream Viewer 4
 

  

 

            ในหน้านี้โปรแกรมจะให้เลือกว่าจะติดตั้งลงในเครื่อง หรือจะให้ทำงานเลยก็เลือกเป็นRunใน

ที่นี้ต้องการติดตั้งให้เลือกเป็นInstall โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไป

 

 

 

หลังจากที่เราคลิกที่ Next แล้ว โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการใช้งานแบบไหน

เลือกอันที่เราต้องการใช้งาน

 

 

 

ให้ทำเครื่องหมายถูกทั้ง 2 ช่องเพื่อยอมรับข้อตกลงแล้วคลิกที่Next เพื่อดำเนินการ
 

 

โปรแกรมจะถามรูปแบบการติดตั้ง ถ้าให้เราเรียกใช้โปรแกรมเพื่อทำงานเองก็เลือกที่

Normalinstallation(default) หรือถ้าต้องการใ ห้โปรแกรมเริ่มงานเองทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

ก็ให้เลือกเป็นStart automatically with Windows ในช่อง Passwordและ Confirm password

ให้ใส่รหัสผ่านที่ใช้ในการ login เข้าใช้งาน Windows

 

 

 

หน้าจอนี้จะเป็นการเลือกรูปแบบการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่ทำการรีโมตเข้ามา ถ้าต้องการให้ผู้

รีโมตเข้ามาทำงานได้ทุกอย่างโดยเราไม่ต้องมาคอยยืนยันก็ให้เลือกเป็น Full access แต่ถ้า

ต้องการกำหนดให้ผู้ที่รีโมตเข้ามาต้องได้รับการยืนยันจากเราก่อนเมื่อจะทำไรกับ Windows

ก็เลือกเป็น Confirm all

 

 

 

เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

 

 

การใช้งาน โปรแกรม TeamViewer 4

 

 

 

ในตอนนี้ถ้าเครื่องต่ออินเตอร์เน็ตอยู่โปรแกรมจะได้รับหมายเลขID มา หมายเลขนี้แต่ละ

เครื่องจะได้รับมาไม่ซ้ำกัน ให้เราจดหมายเลขนี้กับรหัสผ่านไว้เพื่อใช้ในการรีโมตเข้ามายัง

เครื่องนี้หรือถ้าเราต้องการกำหนดรหัสผ่านเองด้วยก็ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาในช่อง Password

 แล้วเลือกคำสั่ง Set user defined passwordแล้วกำหนดรหัสผ่านตามต้องการดังรูปด้านล่าง

 

 

 

เราสามารถใช้ได้ทั้งรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นมาใหม่ถ้า

                  ในวงแลนด้วยกันได้ด้วยก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Accept incoming LAN connections

  ด้วย และถ้าในการใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องกำหนดค่า Proxy ก็ให้กำหนดค่าโดยคลิกที่

ปุ่มProxy settings...การรีโมตไปยังเครื่องอื่นเครื่องที่เราจะทำการรีโมตไปต้องเปิดโปร

แกรม นี้ไว้ โดยจะติดตั้งขึ้นมาเหมือนกัน โดยจะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ใส่หมายเลข ID ของ

เครื่องที่เราต้องการรีโมตไปในช่อง ID ในกรอบ Create Sessionจะมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวคือ

 

Remote Support เป็นการรีโมตไปควบคุมหน้าจอของเครื่องปลายทาง

 Presentation เป็นการรีโมตเพื่อส่งภาพหน้าจอของเครื่องเราไปยังเครื่องของปลายทาง

File Transfer เป็นการรีโมตเพื่อทำการรับส่งไฟล์กับเครื่องปลายทาง

VPN เป็นการรีโมตเพื่อเชื่อมต่อแบบ VPN กับเครื่องปลายทาง

เหมือนกับว่าเราอยู่ในวงแลนเดียวกันกับเครื่องปลายทาง
 
 

edit @ 14 Jul 2011 11:43:02 by prompong

Comment

Comment:

Tweet