การแชร์ข้อมูล

posted on 14 Jul 2011 13:23 by prompong04

การแชร์ข้อมูล 

 

หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลของคุณ ให้ผู้ใช้คนอื่นในระบบใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้ 

1. คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน My Computer แล้วคลิกคำสั่ง Explore เพื่อเรียกโปรแกรม Explorer ขึ้นมา

2. จากนั้นให้คุณเปิดไปยังไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์

3 . คลิกเมาส์ขวาที่ไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกคำสั่ง Sharing and Security…

 

 

 

 

 

 

4. จะมีหน้าต่าง Properties ของโฟลเดอร์ที่กำหนดปรากฏขึ้นมา ในหัวข้อ Network Sharing and Security ให้คลิกถูกหน้า Share this folder on the network



5. กำหนดชื่อของข้อมูลที่ต้องการแชร์ในช่อง Share Name 
กรณีที่ต้องการแชร์ข้อมูลแบบอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้ามาแก้ไขได้ ให้คลิกถูกหน้า Allow network users to change my files

 

 

 

    • กำหนดเสร็จแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม OK

Comment

Comment:

Tweet